Brojač posetilaca

Da li znate koliko prolaznika prođe pored vaše prodavnice?

Koliko njih uđe u prodavnicu, a koliko zaista nešto kupi?

Brojači posetilaca nove „3D“ generacije pored ulaznosti u vaše prodavnice, pružaju vam i kompletan uvid u navike i ponašanje vaših kupaca:

-Broj prolaznika
-Stopu ulaznosti
-Stopu konverzije ( prodaje )
-Vreme zadržavanja u prodavnici
-Prosečnu potrošačku korpu
-Stopu lojalnih kupaca
-Putanje kupaca unutar prodavnice
-Uspešnost vaših marketinških kampanja
-Kontrolu reda na kasi

Svi podaci smešteni se na serverima baziranim na „Cloud“ tehnologiji. Lako povezivanje sa vašim postojećim maloprodajnim programom omogućava vam veliki broj specijalno kreiranih izveštaja ( po satu, dnevni, mesečni, godišnji, komparativni… ) koji su vam dostupni na vašim računarima ili mobilnim telefonima.

Kako pretvoriti posetioca u kupca?

 • Na osnovu dobijenih analitika možete:
 • Povećati ulaznost kroz marketinške kampanje, promenu izgleda izloga ili povećanjem vidljivosti vaše prodavnice.
 • Povećati stopu konverzije boljim pozicioniranjem proizvoda, promenama u asortimanu i edukacijom zaposlenih
 • Povećati vreme zadržavanja u radnji animiranjem potencijalnih kupaca
 • Optimizovati radno vreme
 • Optimizovati broj zaposlenih
 • Optimizovati proces rada

Kako pretvoriti posetioca u kupca?

 • Na osnovu dobijenih analitika možete:
 • Povećati ulaznost kroz marketinške kampanje, promenu izgleda izloga ili povećanjem vidljivosti vaše prodavnice.
 • Povećati stopu konverzije boljim pozicioniranjem proizvoda, promenama u asortimanu i edukacijom zaposlenih
 • Povećati vreme zadržavanja u radnji animiranjem potencijalnih kupaca
 • Optimizovati radno vreme
 • Optimizovati broj zaposlenih
 • Optimizovati proces rada

U pripremi – Uređaji za prepoznavanje polova

Na osnovu karakteristika lica uređaji sa tačnošću od 70% prepoznaju pol kupca.
Na osnovu dobijenih podataka imaćete kompletnu sliku ko su kupci vaših proizvoda i koja jevaša ciljna grupa.
Shodno tome prilagodite način obraćanja kupcu, raspored izlaganja proizvoda i marketinške
Aktivnosti i uvereni smo, rezultati neće izostati.