Trebovanje potrošnog materijala

Da li znate koliko vas zaista košta potrošni materijal?

Za neometan rad vaše firme i vaših prodavnica neophodan je potrošni materijal:

-Kancelarijski materijal
-Materijal za održavanje higijene
-Papirna galanterija
-Ostalo …

Koliko vremena i resursa trošite na nabavku potrošnog materijala?

Sakupljanje i kontrola potreba ( trebovanja ), izbor najpovoljnijeg dobavljača, kontrola isporučene robe, kontrola i knjiženje računa…

Sve ove aktivnosti nemaju direktnog uticaja na vašu osnovnu delatnost, a ipak troše vaše vreme i vaše resurse.

Nudimo vam izuzetno povoljne uslove za nabavku potrošnog materijala i kompletnu uslugu logistike vezanu za ovaj proces.

Prodavnice prema unapred definisanoj dinamici i na osnovu istorijskih podataka popunjavaju elektronsko trebovanje potrošnog materijala.
Elektronska trebovanja sakupljaju se na našem serveru, kreira se specifikacija sa finansijskim elementima za svako mesto troška i dostavlja vama na odobrenje.
Nakon odobrenja materijal se distribuira do vaših prodavnica.