Upravljanje radnim vremenom

Bez obzira na delatnost kojom se firma bavi, jedan od njenih osnovnih resursa je radno vreme zaposlenih.
Upravljanje radnim vremenom ima za cilj da na izlazu kao rezultat postignemo veću efikasnost i kreiramo dodatnu vrednost.

Da bi udovoljili zahtevima kupaca maloprodaje moraju uskladiti radno vreme svojih prodavnica.
S obzirom na broj i lokaciju maloprodajnih objekata raste i potreba da se vremenom zaposlenih efikasnije upravlja.

Neretko se dešava da situacija izmakne kontroli i da u određenim prodavnicama imamo radnike kojima je neophodno isplatiti prekovremeni rad, dok u drugoj prodavnici imamo zaposlene koji nisu ispunili fond radnih sati predviđen ugovorom.

Rešenje za planiranje i kontrolu radnog vremena

Za samo nekoliko minuta dnevno pomoću web aplikacije možete isplanirati radno vreme i raspored zaposlenih po smenama za zadati period.
Podaci o dolasku na posao i odlasku sa posla, kao i korišćenje pauze beleže se pomoću aparata postavljenih na lokacijama.

Automatski kreirani izveštaji nude kompletan uvid u ostvareno radno vreme sa mogućnošu poređenja sa ugovorenim uslovima.
Posebna pogodnost je uvid u preostali broj dana godišnjeg odmora i on line podnošenje zahteva iz kojih se u vašem kadrovskom odeljenju mogu automatski kreirati rešenja za korišćenje istog.