Usluge

Rasipanje vremena i novca …

Funkcionisanje firme i maloprodajnih objekata ne može se zamisliti bez čitave palete raznih usluga koje nisu usko povezane sa samom delatnošću, a ipak bez njih bezbedan i neometan rad nije moguć.

Organizacija i kontrola te vrste usluga oduzima veliki deo vašeg dragocenog vremena koje bi ste mogli da usmerite na vašu osnovnu delatnost i strateške ciljeve.

Pored toga tu je i praćenje i poštovanje zakonskih uslova i rokova koje sa sobom neminovno nosi kazne i penale ukoliko se neki od uslova ne ispuni ili vremenski prekorači.

Ušteda vremena i novca …

Poverite nam sve svoje prateće obaveze i svoj fokus usmerite na povećenje prodaje.

Možemo vam ponuditi široku paletu pratećih usluga koje obavljamo izuzetno profesionalno i zadovoljavamo sve propisane standarde.

Konceptom „Single Point of Retail Contact“ dobijate pouzdanog partnera i smanjujete troškove.