Bezbednost i zdravlje na radu

Osim poštovanja Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu naš cilj je da zaštitimo najveće bogatstvo svake kompanije, a to su vaši zaposleni.

Iako mnogi ovu vrstu usluga vide kao još jedan nametnuti trošak, procena rizika je idealna prilika da se sagledaju i unaprede procesi rada, poveća zadovoljstvo zaposlenih, a mogućnost povrede svede na minimum.

Usluge bezbednosti i zdravlja na radu podrazumevaju:
Snimak stanja i proces procene rizika (donošenje Odluke poslodavca i Plana za provođenje)
Izradu dokumentacije (izrada Akta o proceni rizika, Pravilnika o BZR i Pravilnika o evidencijama)
Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad
Preuzimanje i vođenje referata BZR tamo gde to zahtevaju zakonske odredbe.