Dispečer centar

Ukoliko posedujete službu tehničkog održavanja možemo vam ponuditi Ticketing sistem za prijavu kvarova korišćenje Dispečar centra.

Uloga dispečara je da prati prijave kvarova unutar vaše kompanije, izrađuje plan prioriteta i organizuje rad zaposlenih na otklanjanju kvarova, u cilju optimizacije i smanjenja troškova tehničkog održavanja.