Sefovi

Sefovi predstavljaju tredicionalan način čuvanja dragocenosti.

Postavljaju se na neupadljivo mesto i ankerišu kako bi njihovo pomeranje bilo onemogućeno.

Postojanje sefa u vašim objektima često je obavezno kao osnovni i minimalni stepen obezbeđenja.

U kombinaciji sa video nadzorom i alarmom postojanje sefa u vašim objektima smanjiće rizik od pljačke pozitivno uticati na iznos vaše premije osiguranja.