Tehničko održavanje

Tehničko održavanje izuzetno je značajno za pravilno funkcionisanje vaše opreme, a samim tim i vašeg poslovanje.
Ukolko poslujete na više udaljenih lokacija organizacija tehničkog održavanja postoje izuzetno zahtevan posao koji sa sobom nosi i značajne troškove.

U oblasti tehničkog održavanja objekata možemo vam ponuditi sledeće usluge:

Preventivno tehničko održavanje
Reagovanje na nastali kvar
„Asset Management“