Uređaji za maglu

Koncept je zasnovan na aktiviranju uređaja koji oslobađja gustu suvu maglu.
U kombinaciji sa momentom iznenađenja kratkotrajno lišava napasnika mogućnosti da vidi bilo šta oko sebe i nanese materijalnu štetu.

Zaposleni ima mogućnost da se skloni van dometa napasnika.
Uređaji su neupadljivi i lako se postavljaju.

Integracijom sa ostalim tehničkim bezbedonosnim sistemima koji će takođe biti aktivirani u istom trenutku verovatnoća hvatanja napasnika se povećava. Magla nastaje od kombinacije vode, propilen glikola i glicerina i u potpunosti je bezbedna po zdravlje vaših zaposlenih.